PAZARTESİ          23              ARALIK

Bizim passahımız (fısıhımız) olan Mesih kurban edildi.

1 Korintoslular 5: 7 bREAD MORE