PAZAR           22              ARALIK

Rab şöyle diyor: Korkma, çünkü seni

fidye ile kurtardım, seni adınla çağırdım!

Yeşaya 43:1READ MORE