PERŞEMBE        19               ARALIK

Altın nasıl donuklaştı, saf altın nasıl değişti? Kutsal taşlar

sokak başlarına dağılmış. Değerleri saf altınla ölçülen Siyon

çocukları nasıl çömlekçi işi, toprak testiler gibi sayılır oldu!

Ağıtlar 4:1-2READ MORE