PERŞEMBE            07                  KASIM

Sıkıntılı günde cesaretini yitirirsen,

gücün kıt demektir.

Süleyman’ın Özdeyişleri 24:10READ MORE