SALI            05                  KASIM

Ev bilgelikle yapılır, anlayışla pekiştirilir.

Bilgi sayesinde odaları her türlü değerli, güzel eşyayla dolar.

Süleyman’ın Özdeyişleri 24:3-4READ MORE