CUMARTESİ          28                    EYLÜL

İsrail Kralı’nın üstünü başını yırttığını duyan Tanrı adamı Elişa

ona şu haberi gönderdi: “Neden üstünü başını yırttın?

Adam bana gelsin, İsrail’de bir peygamber olduğunu anlasın!”

2 Krallar 5:8READ MORE