PAZARTESİ            23                    EYLÜL

RAB Musa’ya şöyle dedi: “İsrail halkına de ki, cüzam

hastalığı olan herkesi… ordugahın dışına çıkarsınlar.

Sayım 5:2READ MORE