SALI          02          EYLÜL

          

Günah işlemedik dersek Tanrı’yı yalancı

çıkarırız ve O’nun sözü bizde barınmaz.

1.Yuhanna 1:10READ MORE