CUMARTESİ            31           AUSTOS

Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır!

1.Yuhanna 1:7bREAD MORE