ÇARŞAMBA            21           AUSTOS

Sizin de bizimle birlikte ruhsal paydaşlığınız, beraberliğiniz olsun diye, gördüğümüzü ve işittiğimizi size de müjdeliyoruz.

Bizim paydaşlığımız ise Baba ile ve Oğlu İsa Mesih iledir.

1 Yuhanna 1:3READ MORE