SALI            20           AUSTOS

Yaşam belirgin oldu, bizler O’nu gördük ve tanıklık ediyoruz.

Size sonsuz yaşamı müjdeliyoruz.

Bu yaşam Baba ile birlikteydi ve bize belirgin oldu.

1 Yuhanna 1:2READ MORE