ÇARŞAMBA            07           AUSTOS

 Gençler bile yorulup zayıf düşer, yiğitler tökezleyip düşerler. RAB’be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez, yürür ama yorulmazlar

Yeşaya 40:30–31READ MORE