PERŞEMBE            25            TEMMUZ

Yersel insana benzerliği nasıl kuşandıksa,

göksel olana benzerliği de kuşanacağız.

1 Korintoslular 15:49READ MORE