ÇARŞAMBA              10            TEMMUZ

İnsanın biçim verdiği oyma ya da dökme putun ne yararı var ki aldatmaktan başka? Putu yapan, yaptığına güvenir, ama yaptığı ne ki, dilsiz puttan başka.

 Habakkuk 2:18READ MORE