ÇARŞAMBA             22              MAYIS

Nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin.

Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil,

bilgeler gibi yaşayın.

Efesoslular 5:15READ MORE