SALI             21              MAYIS

Henüz umut varken çocuğunu eğit,

onun yıkımına neden olma.

Süleyman’ın Özdeyişleri 19:18READ MORE