PERŞEMBE             16              MAYIS

Çocuğunu terbiye etmekten geri kalma.

Süleyman’ın Özdeyişleri 23:13READ MORE