PAZARTESİ             13              MAYIS

Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı

günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

1 Yuhanna 1:9READ MORE