PAZAR              12              MAYIS

O güvenilir Tanrı’dır. Kendisini sevenlerin,

buyruklarına uyanların bininci kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır.

Yasanın Tekrarı 7:9READ MORE