CUMARTESİ             11              MAYIS

RAB’bin inayetlerindendir ki, telef olmadık, çünkü merhameti bitmez.

Onlar her sabah tazelenir. Sadakatin büyüktür.

 Ağıtlar 3:22-23READ MORE