PERŞEMBE             09              MAYIS

Şunu anımsadıkça umutlanıyorum. Rabbin

inayetlerindendir ki telef olmadık, çünkü merhametleri bitmez.

 Ağıtlar 3:21–22read more=“Click here to Read More„=“Read Less“]

 

Yeremya peygambere o zor, korkunç günlerde umut veren üç şeyden söz etmiştim birkaç gün önce. İlki, Rabbin sonsuz inayetidir. İkincisi Rab Tanrı’nın merhametidir. “Rabbin merhametleri asla bitmez, son bulmaz” ve Ağıtlar 3:23’te ise, onlar her sabah tazelenir, diyor. Her sabah tazelenen inayet, sevgi ve merhamet ne harikadır. Bu bana da büyük bir umut ve teselli olmaktadır. Merhamet sözcüğünün tam karşılığı “acıma, yumuşak kalpli, sevecenlik“ demektir. Tıpkı bir annenin yavrusuna duyduğu yakınlık, sevecenlik gibi.

Dünyanın hiçbir yerinde, hiç kimsede o şefkati, merhameti bulamazsın. Ama Rab İsa Mesih’e yöneldiğinde, O hiç değişmeyen, tükenmeyen merhametiyle seni kucaklayacak ve teselli edecektir! O’nun merhameti o kadar boldur ki hiç tükenmez, sonu gelmez! Bana yettiği oranda sana da yetecektir!Paragraph Here [/read]