SALI            07              MAYIS

Şunu anımsadıkça umutlanıyorum.

Rab’bin inayetlerindendir ki telef olmadık, çünkü merhametleri bitmez.

Ağıtlar 3:21–22READ MORE