ÇARŞAMBA             01              MAYIS

Böylece Tanrı’nın kendisi aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi 

Mesih’in adına elçilik ediyoruz. “Tanrı’yla barışın!”

diyerek Mesih’in adına yalvarıyoruz.

2 Korintoslular 5:20READ MORE