SALI              30              NSAN

Günahlarımızı açıkça söylersek güvenilir olan ve hakça davranandır;

öyle ki, günahlarımızı bağışlar ve bizi her suçtan arıtır

1 Yuhanna 1:9READ MORE