PAZAR              28              NSAN

Canlılara yaşam veren kandır.

Levililer 17:11read more=“Click here to Read More„=“Read Less“]

“Etin kanı candadır!” ya da “Canlılara yaşam veren kandır!” sözü, kanın yaşam olduğunu, yaşam sağladığını gösterir, açıklar. Kanın akıtılması, yaşamın ortadan kalkması, yani ölmesi demektir. Tanrı İsa’nın ölümü aracılığıyla size sonsuz yaşam sağladım ki, bu da benim sizlere olan sevgimi gösteriyor! diyor. İsa öldüğü zaman ellerinden, ayaklarından ve böğründen o kutsal kanını akıttı. Evet, İsa bizim için, bizim yerimize öldü. “Canlara yaşam veren kandır” sözü, kefaret, yeniden barışma anlamına gelmektedir aynı zamanda. Günahlı insanın Tanrı’yla barışabilmesi, günahının bağışlanabilmesi için gerekli olan şey, yalnız İsa’nın kanıdır. İsa’nın kutsal kanını bırakıp da bu barış için dinsel işlere, kurallara, iyiliklere güveniyorsak, büyük bir yanılgı içinde oluruz. Çünkü canımızın Tanrı’yla barışabilmesi için Tanrı’nın aradığı tek koşul, bizim dindarlığımız ve iyiliklerimiz değil, İsa Mesih’in çarmıh üzerinde kurtulmalık olarak akıttığı kutsal kandır.

Değerli okuyucumuz, İsa Mesih yeryüzüne sizin için gelmiş, sizin günahlarınızı üzerine alarak çarmıhta o günahların bedelini ödemiştir.My Hidden Paragraph Here [/read]