SALI           26            MART

Sevgi kendi çıkarını gözetmez, içerlemez,

kötülüğün hesabını tutmaz.

1 Korintoslular 13:4–5READ MORE