PAZARTESİ           25            MART

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir… Sevgi övünmez, böbürlenmez…

Sevgi kendi çıkarını aramaz.

kendi çıkarını gözetmez, içerlemez, kötülüğün hesabını tutmaz.

1 Korintoslular 13:4–5READ MORE