PAZAR           24            MART

Sevgi sabreder, iyilikle davranır, kıskançlık tanımaz.

Sevgi büyüklenmez, böbürlenmez, utandırıcı bir şey yapmaz,

kendi çıkarını gözetmez, içerlemez, kötülüğün hesabını tutmaz.

1 Korintoslular 13:4–5READ MORE