ÇARŞAMBA          20            MART

Erkekler… karılarını kendi bedenleri gibi

sevmekle yükümlüdürler.

Efesoslular 5:28READ MORE