PERŞEMBE        14            MART

Ey kocalar, Mesih’in kilise topluluğunu sevdiği ve kendisini

onun yararına verdiği gibi, siz de karılarınızı sevin.

Efesoslular 5:25READ MORE