PAZARTESİ        11            MART

Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olur gibi,

kocalarınıza bağımlı olun.

Efesoslular 5:22READ MORE