PAZARTESİ         04            MART

Yahya peygamber İsa’ya ilişkin şöyle dedi: “Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Oğul’u dinlemeyen ise yaşam yüzü görmeyecektir. Tanrı’nın öfkesi onun üzerinde kalır!”

Yuhanna 3:36READ MORE