SALI        26           Şubat

Gerçek acılarımızı O taşıdı, elemlerimizi O yüklendi.

Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını sandık.

Yeşaya 53: 4READ MORE

45 total views, 1 views today