SALI       12           Şubat

İyi olan tek biri var, O da Tanrı’dır.

Markos 10: 18READ MORE