ÇARŞAMBA          06           Şubat

Yaban tavşanları güçsüzdür, fakat, yuvalarını sarp kayalıklarda yaparlar.

Süleyman’ın Özdeyişleri 30: 26 READ MORE