SALI           05           Şubat

Rab’den tek dileğim, tek isteğim şu: Rab’bin güzelliğini seyretmek, tapınağında O’na hayran olmak için, ömrümün bütün günlerini O’nun evinde geçirmek istiyorum.

Mezmur 27: 4 READ MORE

Bütün ömrünü aynı evde geçiren bir adam duymuştum. Yaklaşık 80 yıldır aynı evde uyanmış, okula, daha sonra işe oradan gitmiş, fakat her zaman aynı eve dönmüştü. Başka bir yerde yaşamak istemediğini söylüyordu.

Bence imkansız bir şey bu. Aynı evde bir ömür boyu yaşayamam. Biraz değişiklik isterim. Fakat, 75’ten fazla farklı yerde yaşadığını söyleyen bir asker kadar da çok değil. Oysa, her zaman yaşamak istediğimiz bir yer vardır ki o da Rab’bin yanıdır. Mezmur 27’de Davut peygamber, “bir ömür boyu Rab’bin evinde yaşamak” istediğini ifade etmiştir. Mezmur yazarına göre, Rab’bin evi, Tanrı’nın İsrail toplumu arasında yaşadığı en kutsal yer olan tapınaktı. Davut, Tanrı’nın evinde olduğu zaman, düşmanlardan uzak, emin bir yerde olduğunu biliyordu. Tapınakta olması ona aynı zamanda Tanrı’nın varlığını hatırlatıyordu. Bugün Tanrı’nın kutsal Ruhu tüm imanlıların kalbinde yaşamaktadır (Yu.14:16–17; 1 Kor. 6:19).

Düşünün! Bizi yaratan Tanrı, Mesih’e iman ettiğimizde içimizde, yüreğimizde yaşıyor olmasıdır. Bizim arzumuz de O’nu daha çok yaşamaktır.My Hidden Paragraph Here