PAZAR              03        Şubat

Rab kendisine bağlı olanları korur.

Mezmur 31: 23 READ MORE

 

Tarih bizlere insanoğlunun en iyi çabasının bile felaketlere karşı tam bir güvenlik sağlamadığını gösterir. Ama Davut peygamberin sağlam bir dayanağı vardı. Rab, onun kayası ve kalesiydi (Mezmur 31:2–3).
Tanrı’ya güveniyordu ve tüm düşman saldırılarının ortasında güvenlik içindeydi.Güvenlik algılaması ölümden öteye bile uzayabilir. İsa çarmıhta iken, Mezmur 31:5’ten Davut peygamberin sözlerini alıp, “Baba, ruhumu Senin ellerine teslim ediyorum” demişti (Luka 23:46).
Yaşamları boyunca Rab’be çok büyük güven duyan Mesih bağlıları, bazen ölüme yaklaştıkları anda kendilerini korku ve endişe içinde hissederler. Mezmur 31 bu korkuları yatıştırır. Yaşamda onların kalesi olan aynı Tanrı, onları ölüm korkusundan koruyacak, onları güven içinde karşılayacaktır.
Tanrı’nın ellerinde güven içindeyiz. Mezmur yazarı, “Rab kendisine bağlı olanları korur” demiştir. Ölürken ve yaşarken O’nun bizi koruyacağından emin olabiliriz, eğer Rab’be bağlıysak. My Hidden Paragraph Here