CUMARTESİ             26             OCAK

Tanrı’ya yaklaşanların ilkin O’nun var olduğuna ve

kendisini arayanları ödüllendirdiğine iman etmesi gerekir.

İbraniler 11: 6  READ MORE