SALI            22             OCAK

       

Birbirinize karşı iyi yürekli olun. Mesih’te Tanrı sizleri bağışladığı gibi,

siz de sevecenlikle birbirinizi bağışlayın.

Efesoslular 4: 32READ MORE