SALI              15             OCAK

Öyle ki, sevgili Kişi’de bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.

Efesoslular 1: 6

Tanrı bizi sevgili Kişi’de karşılıksız olarak bağışladı, deniyor. Kimdir bu sevgili kişi? Başka çevirilerde “Sevgili Oğlunda” diyor. Bu oğul (ruhsal anlamda) İsa Mesih’tir.

Tanrı, iman edeni Mesih’te görür ve O’nu kabul ettiği gibi imanlıyı da aynı şekilde kabul eder. Bu harikadır. Ancak bu temele dayanarak Tanrı beni bağışladı. Bağışlanmayı ben asla kendi becerilerimle ya da iyi işlerimle kazanamam. Ben Tanrı’nın sevgili Oğlunda kabul edildim, bağışlandım. Tanrı Mesih’i nasıl seviyorsa beni de öyle seviyor, çünkü ben Mesih’teyim. İşte değerli dostum, bağışlayabilmenin anahtarı burada yatmaktadır. Tanrı beni kabul etti. O beni İsa’da görüyor. Rab bana o güveni verdi. Bu kurtuluş güveni, garantisi benim yüreğime büyük bir teselli verir. Ben bağışlanmanın ne kadar harika olduğunu görüp yaşamaktayım. Bunu anlayıp hayatıma alıp yaşayabildiğim için, yüreğimde affetme gücünü bulurum. Bu alanda zaten Tanrı bana gereken gücü ve desteği de sağlar. Tanrı’nın Sözü ve iman ettiğimde yüreğime gelen Tanrı’nın Kutsal Ruh’u beni bu yönde de eğitir, geliştirir.