ÇARŞAMBA      26          ARALIK

            

Hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık.

Yuhanna 1:16

Her yılın sonuna doğru büyük bilgin Avgustin=in şu sözlerini hep yazıp duruyorum, yazmaya da hep devam edeceğim, çünkü yapmamız gerekeni bir cümleyle özetliyor bu bilgin. öyle der: Tanrım, sen bizi kendin için yarattın ve biz sonsuza dek seniniz. Eğer tümden sana teslim olmazsak, yüreklerimiz hiçbir zaman o esenliği, o huzuru bulamayacaktır!

Bugün her insanın en büyük ihtiyacı esenlik, huzur, barış, umut ve sevgidir! Bugün birçok suni barış, umut, teselli, sevgi vardır. Ama sonsuz yaşam olan sa Mesih, bizim yüreklerimize gelip orada konut kurmalıdır. Eğer Mesih yüreğimizde konut kurmazsa, yüreğimiz aslında bomboştur. Sevgi, barış ve bunların ardından sevinç ve umut Tanrı’dan gelir sa aracılığıyla. Sevgiyi bilmezsem, sevinemem. Mesih’i bilmezsem barışı gönenemem. Barış gönenemezsem, umudum olmaz; umudum yoksa, sonsuz yaşam güvenliğine sahip olamam. şte bunları Tanrı bizlere armağan olarak veriyor.