PAZAR        23          ARALIK

            

İşte erden kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak.

O=nun adını mmanuel koyacaklar.

Matta 1: 23

İsa Mesih=ten 750 yıl kadar önce yaşamış olan Yeşaya Peygamber aracılığıyla Tanrı, bir kızın gebe kalıp bir oğul doğuracağını söylemişti.

Ve bu oğlun niteliklerini de şöyle sıraladı: AYönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak@ (Yeş.9:6). Tanrı=nın bu sözü gerçekleşiyordu. Çünkü Tanrı=nın meleği bakire Meryem=e gelmiş ve kendisinin Tanrı Ruhu=ndan hamile kalacağını, bir oğul doğuracağını ve O=nun adının sa ve mmanuel olacağını söylemişti. mmanuel adının anlamı, ATanrı bizimle@ demektir. Demek ki, Tanrı bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. nsan gözünde olanaksız olanı Tanrı olanaklı kıldı. Erden kız Meryem gebe kalıp sa=yı doğurdu. Ezelden beri Tanrı=yla birlikte olan Tanrı=nın Sözü insan bedeni kuşanarak yeryüzüne geldi bizimle olmak ve bizi kurtarmak için.

Tekrar edeyim: Noel, yani Doğuş Bayramının asıl anlamı budur.