CUMARTESİ        22          ARALIK

            

Tanrısal Söz insan oldu, kayra ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı.

Biz de O=nun yüceliğini, Baba=dan gelen biricik Oğul=un yüceliğini gördük.

Yuhanna 1: 14

İsa Mesih nerede doğdu? sa=dan 700 yıl kadar önce yaşamış olan Mika peygamber, şöyle yazdı: ASen ey Beytlehem Efrata… hükümdar olacak adam senden çıkacak!@ (Mika 5:2). Demek ki sa Mesih Beytlehem=de doğacaktı ve öyle de oldu. sa, Beytlehem=de bir yemlikte doğduğu zaman tanrısal Söz insan oldu, tanrısal Söz bizden biri oldu. O, ruhsal anlamda Tanrı=nın Oğlu, varlığı, özü olarak daima cennette Baba Tanrı=yla var olmuştu, ama şimdi dünyaya bir insan olarak gelmeyi seçti ve aramızda yaşadı. Aslında aramızda tapınağını ya da çadırını kurdu anlamındadır bu. Çünkü, Tanrı bizimle bir olmak, özdeş olmak istedi. Tanrı bizim güçsüz, imanımızın zayıf, günahlarımızın ağır olduğunu gördü ve biliyor. Tanrı bizleri kurtarmak için Kendisi kadar değerli olanı, yani O=nun Sözü olan sa Mesih=i verdi. O=nun bizlere olan merhameti ve sevgisi öylesine yücedir ki, O, öz varlığını, yüreğini bizler için sundu. Bu sevgiyi ve merhameti kabul et değerli kardeşim. Bunu kabul ettikten sonra, sen de kardeşlerine, diğer insanlara sevgi göster ve merhametli ol.