SALI         18          ARALIK

            

O=nun adını Ammanuel@ koyacaklar. mmanuel,

ATanrı bizimledir@ demektir.

Yeşaya 7: 14

Yeşaya peygamber sa Mesih=ten 750 yıl kadar önce yaşadı. Buna rağmen peygamberlik sözüyle sa Mesih=in kimliğini ve nasıl doğacağını açık ve kesin bir şekilde ortaya koydu. ARab size bir alamet verecek; işte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak, O=nun adını mmanuel koyacaklar; adının anlamı >Tanrı bizimledir=@ (Yeşaya 7: 14).

Peygamberlik bir merdiven gibidir, yukarıya doğru çıktıkça Tanrı=nın hedefi ve amacı daha açık ve net bir şekilde görülür. Bu peygamberlikte de bunu görüyoruz. Tanrı bizleri kurtarmak için bizimle özdeş olmak istedi. şte bu nedenle ezelden beri Tanrı ile birlikte olan Mesih sa, insan oldu ve aramıza geldi. sa dünyaya geldiğinde Yeşaya peygamberin AO=nun adı mmanuel olacak@ sözü gerçekleşti. imdi Tanrı bizimledir. Başka bir deyişle, Tanrı, bizimle olan bir Tanrı=dır. Tanrı=nın bizimle olabilmesi için de sa Mesih=in insan olarak dünyamıza gelmesi gerekiyordu. sa doğdu ve bugün Tanrı bizimledir!