CUMA           14          ARALIK

            

Süleyman bundan sonra RAB’bin Yeruşalim’de babası Davut’a göründüğü Moriya Dağı’nda RAB’bin Tapınağı’nı yaptırmaya başladı. Yevuslu Ornan’ın olan bu harman yerini Davut sağlamıştı.

2 Tarihler 3:1

Rab sa bu dünyada yaşarken, Süleyman peygamber tarafından Moriya dağında yapılan bu tapınağa sık sık uğradı. sa Mesih gerçekte Tanrı=nın sağladığı gerçek kurban kuzuydu ve bu kuzu tüm dünyanın günahı için boğazlandı.

İbrahim böylesine büyük bir denenme karşısında Rab=be güvenip itaat ettikten sonra Rab=bin meleği ikinci kez ona görünerek, ASeni fazlasıyla kutsayacağım, bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin@ diyor (22:1718).

Bu denenmelerden geçtikten sonra Rab=bin inayetini gören brahim=in Rab=bine olan bağlılığı, sevgisi daha da derinleşti.

İsa Mesih de şöyle dedi: ABeni seven buyruklarımı benimseyip tutar!@ Yani sözümü dinler. ABeni seven, babam tarafından sevilecektir. Ben de onu seveceğim, kendimi ona açıklayacağım!@ (Yu.14:21).

Sadece bu ayete baksak bile, kutsanmanın, barışın, esenliğin, huzurun nereden geldiğini hemen görüyoruz. Bu Rab=bin Sözü=nü dinlemektir. Rab Sözü=nün dinlenmesinden hoşlanır! Bundan onur duyar (Ef.3:14S21).