PERŞEMBE           13          ARALIK

            

Oraya ARAB sağlar@ adını verdi. ARAB’bin dağında sağlanacaktır@

sözü bu yüzden bugün de söyleniyor.

Yaratılış 22: 14

İbrahim=in imanı ve itaati ona çeşitli bereketler getirdi. Önce itaat etmesi Tanrı tarafından onaylanıyor (Yar.22:12), bereket alıyor ve esenlik içerisinde yaşamasını sürdürüyor.

Daha önce uşaklarına, ben tapınmak için oğlumla birlikte oraya (Moriya tepesine) gidip döneceğiz (22:5) demişti. Ve tam bu oldu. O Tanrı isteğine boyun eğdi ve bu Tanrı=yı hoşnut etti. Bu bizim için de geçerlidir. Denenmelerde boyun eğmek, Rab=bin isteğini aramak, barış, esenlik ve bereket getirir.

Sonra brahim oğluyla birlikte sunağın yanında durmuşlardı ve shak canlı bir kurbandı (Rom.12:1S2). Ama Tanrı shak=ı yeniden brahim=e hediye ediyor ve bu itaatten dolayı brahim=e yeni bir kutsama vaadinde bulunuyor (Yar.22:16S18). Sadece bu değil, brahim ve Oğlu shak=ın Moriya tepesinde sunağın yanında gösterdikleri o itaat, tüm insanlığa bereket getirdi.

Bu denenmeden sonra, onun Rab=bine olan bağlılığı, sevgisi daha da derinleşti.

Elçi Pavlus şöyle der: Aman yoluyla sevgide kök salın ve temel atın!@