ÇARŞAMBA           12          ARALIK

            

Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O=nun yaralarıyla şifa buldunuz.

1 Petrus 2: 24

Abrahim Tanrı=nın ölüleri bile diriltebileceğini düşündü; nitekim shak=ı simgesel şekilde ölümden geri aldı@ (br.11:19) diye okuyoruz. brahim ve shak birlikte Moriya dağına çıktılar, onlar tekrar birlikte baba oğul olarak geriye, evlerine döndüler (Yar.22:19). Bundan sonra shak=tan uzun süre, evleneceği zamana dek söz edilmiyor. Bu harika bir resimdir. Çünkü Mesih çarmıhta öldükten sonra halkı O=nu uzun süre görmedi. Ancak simgesel olarak Mesih=in gelini adlandırılan inanlılar topluluğunu yanına alıp dünyaya geri döndğünde, bu dünyada herkes onu görecek.

Denenmelerden geçtiğimiz zaman, Tanrı=ya yaklaşıp bu yolla Mesih=e benzer olmaya doğru gittiğimizi bildiğimizde bu bize teselli olur. sa Mesih=in çarmıhta ölmesi bizi sadece günahlarımızdan kurtarmakla kalmadı, O=nun ölümü yenerek dirilmesi, acı denenmelerden geçerek kutsallığa doğru gitmemize de destek olur (Rom. 8:29).