PAZARTESİ           10          ARALIK

            

Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O=nun yaralarıyla şifa buldunuz.

1 Petrus 2:24

Elçi Petrus Mesih sa=nın bizim uğrumuzda çarmıhta kurban edildiğini söyler. Yeşaya peygamber de aynen şöyle der: AHepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık, her birimiz kendi yoluna döndü ve RAB hepimizin fesadını O=nun üzerine koydu@ (Yeş.53:6).

İbrahim oğlu shak=ı yakmalık sunu olarak kurban etseydi bile, bunun bize bir yararı olmazdı. O bizim yerimize geçip günahlarımızı taşıyamazdı. Neden? Çünkü hem brahim hem de shak ve diğer tüm insanlar kusursuz değillerdi. Onlar da her insan gibi günahlıydılar.

İshak tam bir imanla itaat ederek babasına boyun eğdi. Bu sa Mesih=in bir resmiydi. Çünkü sa göksel baba olan Tanrı=ya tam olarak itaat etti, boyun eğdi. Tek kusursuz, günahsız olan sa Mesih=in boyun eğmesi, kurban edilmesi bizim suçlarımızın yerine geçti. Böylece O günahlarımızı üzerine aldı, onların cezasını ödedi. Bu nedenle şifa bulduk. Muhtaç olduğumuz şifa, Mesih=in bizi affetmesi, günahlarımızın bedelinin ödenmesi, eski yüreğimizin yerine yeni bir yürek almamızdır.