CUMARTESİ          08          ARALIK

            

Babanız brahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.

Yuhanna 8: 56

İshak=ın harika doğumunda brahim Mesih=in doğumunu gördü. sa=nın kendisi, Abrahim benim günümü gördü ve sevindi@ dedi. shak=ın düğününde ise Mesih=in gelini olarak simgelenen imanlılar için tekrar geleceğini gördü (Yar.24).

Şunu da söyleyeyim ki, shak küçük bir çocuk değil, bir delikanlıydı. Eğer istemeseydi, brahim onu asla sunağın üzerine yatıramazdı. Ama shak babasına güvenen ve ona itaat eden bir oğuldu. Moriya dağında shak gönüllü olarak sununun üzerine yattığında, brahim orada sa Mesih=in ölümünü ve ölümü yenerek dirilişini gördü. Bunu Golgota tepesinde görmekteyiz. sa Mesih de zorla değil, ama isteyerek, gönüllü olarak yeryüzüne geldi ve yine gönüllü olarak Baba Tanrı=ya itaat edip çarmıha gitti. sa Mesih=in çarmıha çakıldığı yer Moriya tepesinde bir yerdir.

İbrahim=den yüzlerce yıl sonra Süleyman Peygamber Moriya tepesinde bir tapınak yaptırdı (2 Tarihler 3:1). Moriya bölgesi simgesel açıdan bizim sonsuz kurtuluşumuzu sağlayan yerdir.