SALI           04          ARALIK

            

İshak babası brahim=e, ABaba@ dedi. AAteşle odun burada, ama yakmalık sunu kuzusu nerede@ deyi sordu. brahim, AOğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak@ dedi.

Yaratılış 22:7S8

İbrahim oğlunu yakmalık sunu olarak sunmak niyetindeydi (Yar.22:8). Ama Rab buna izin vermedi. Oğlu yerine bir koç gönderdi ve brahim oğlu yerine koçu sunduktan sonra oraya Yahwe Yireh, yani Rab Sağlar adını verdi. Çünkü gereken kurbanı Tanrı sağladı. brahim oğluyla o Moriya dağına çıkarken, tüm gerekenleri, ihtiyaç duydukları her şeyi Tanrı=nın yerine getirebileceğini biliyordu. şte bu imandır.

İbrahim kendi duygularına güvenip de ona göre hareket edemezdi. Hiç kuşku yok ki, oğlunu o yakmalık sununun üzerine yatırdığı zaman büyük bir iç savaşı içindeydi. Oğlunu seviyordu, ama o Tanrısı=nı da seviyordu ve Rab=be itaat etmek istiyordu. brahim o Moriya dağın tepesinde yalnızdı ve bu çetin denenme karşısında tek başına savaşmalıydı.

Birçok kez bizler de bir denenme, sorun karşısında tek başımıza savaş vermek zorunda kalırız. Ancak bundan sonra Tanrı=nın bizler için neler yapabileceğini görürüz. Önemli olan Rab=be ve O=nun vaatlerine güvenmektir.